Wat is Design Based Education?

Design Based Education

Bij Design Based Education gaat het om leren door te proberen en te doen. Leren van ervaringen, experimenten en fouten in plaats van afleren. Feedback, evalueren, reflecteren en bijstellen zijn een natuurlijk onderdeel van het leerproces. DBE is daarmee de ideale methode voor het vinden van oplossingen voor complexe problemen en het creëren van waardevolle nieuwe ideeën, producten of diensten.

Design thinking is de inspiratiebron voor de manier waarop leren en werken vorm krijgt in de nieuwe hogeschool. Belangrijke kenmerken zijn: omgevings- en mensgericht, engagement, iteratieve cyclus met daarbinnen ruimte voor experimenteren, creativiteit, out of the box denken en prototyping (Rauth, 2010). De multidisciplinaire aanpak en de fasen van Design Thinking (bijvoorbeeld empathize, define, ideate, prototype, test) passen goed bij innoveren, het vinden van oplossingen voor complexe problemen en creëren van waardevolle nieuwe ideeën, producten of diensten. Daarbij gaat het ook om leren door te proberen en te doen, leren van ervaringen en van fouten in plaats van afleren. Feedback, evalueren, reflecteren en bijstellen zijn een natuurlijk onderdeel van de cyclus. Daarmee is Design Thinking nauw verweven met de leer- en kwaliteitscyclus. Dit gedachtegoed, ontwikkeld als onderwijsmethodiek door Stanford University, is niet een kunstje, maar een integrale manier van denken en werken.