Wat is de iMinor?

Welkom op de website van de iMinor van de NHL. De iMinor richt zich op het ontwerpen van multimediaproducten met een educatief karakter.
Vanuit het onderwijs, het bedrijfsleven, educatieve uitgeverijen en musea is er een groeiende vraag naar deskundigheid op het gebied van educatieve multimedia voor opleidingen, cursussen en voorlichting. De iMinor speelt in op deze behoefte en brengt studenten van de NHL in contact met opdrachtgevers in het werkveld.

Hoe het traject verloopt vanaf de wens van de opdrachtgever tot aan de oplevering van het uiteindelijke product is te zien in de video hiernaast, die werd gemaakt voor het bezoek van voormalig minister prof. dr. R. Plasterk aan de NHL.  De video was onderdeel van een presentatie over het gebruik van ICT en de ontwikkeling van multimediale producten binnen deiMinor. In de video wordt dit beschreven met behulp van de trefwoorden: de opdracht, het overleg, het idee, het contract, het product.

Deze site is bedoeld om studenten die de iMinor willen volgen een idee te geven wat ze kunnen verwachten. Opdrachtgevers worden hier geïnformeerd over de mogelijkheden om digitaal lesmateriaal te laten ontwikkelen. Daarnaast is deze site ook bedoeld om te laten zien wat er intussen zoal gemaakt is.