Ik ben opdrachtgever

Opdrachtgevers voor de iMinor kunnen zijn: scholen, musea of (culturele) instellingen. Een voorbeeld:

U bent docent op een school en  hebt een idee voor een digitaal leermiddel. Zelf bent u niet in de gelegenheid dat digitale leermiddel te ontwikkelen. U kunt dan via een duidelijke opdrachtbeschrijving een opdracht bij de iMinor plaatsen. Vervolgens wordt er geprobeerd een groepje studenten te vinden die de vakinhoudelijke kennis bezitten om met de opdracht aan de slag te gaan. Zo heeft een wiskunde docent een interactief programma  laten ontwikkelen om de werking van de Geodriehoek  uit te leggen.

Onder de button “Wat is er gemaakt” kunt u een aantal producten bekijken die al gemaakt zijn.

 

iMinor als opdrachtnemer

NHL Hogeschool: – MySchoolsnetwork – 360 graden feedback – Belbin Test

Burgemeester Waldaschool (Nes) – Interactieve Geodriehoek – Speak Up – Assess It

RSG Magsister Alvinus (Sneek) – Chemlab

Gemeente Stellingwerf  (Stellingwerf) – Stellingwerf.nl

PJ Impuls (Leeuwarden) – Listen up

 

 

 

Competenties

Kijk voor de competenties hier.