Wat is de iMinor?

NHL Hogeschool

Welkom op de website van de iMinor. De iMinor is een onderdeel van de NHL en richt zich op het ontwerpen van multimediaproducten met een educatief karakter. Lees meer…

De iMinor in video

Wie begeleiden de iMinor?

Ron Barendsen

Ron BarendsenRon werkt als docent en curriculumontwikkelaar voor de NHL Hogeschool. Als voormalig docent en eigenaar/manager van een bedrijf dat educatieve software produceerde heeft hij een levendige interesse in e-learning, e-competencies, e-portfolio en de implementatie daarvan. Hij is betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van een algemeen ICT basiscurriculum voor leraren,   is projectmanager geweest van het NHL E-portfolio-project en hij participeert in het door de Wereldbank gefinancierde project in Vietnam dat als belangrijkste doelstelling heeft het Hoger Onderwijs in Vietnam professioneler en meer up-to-date te maken. In het kader van nieuwe didactiek en 21ste century skills is Ron één van de founders van MySchoolsnetwork.

Roelien Bos Wierda

Roelien werkt als docent en curriculumontwikkelaar voor de NHL Hogeschool. Haar interessegebied is: activerende ICT didaktiek, in het bijzonder de rol van social software in het middelbaar en hoger onderwijs, en de rol die e-portfolios kunnen spelen in Persoonlijke Ontwikkelings Plannen van studenten. Zij is, zowel binnen haar eigen alsook op andere instituten, betrokken (geweest) bij verschillende projecten waarin de ontwikkeling en implementatie van een competentie-gestuurd curriculum centraal staat; de implementatie van een e-portfolio is altijd een geïntegreerd en vanzelfsprekend deel van dat proces geweest. In het kader van nieuwe didactiek en 21ste century skills is Roelien één van de founders van MySchoolsnetwork.